100 přístupů

NABÍDKA SLUŽEB


jiri@kovaricek.com

Halenkov 663
756 03 Halenkov

Tel.:    +420 571 457 107
Mobil: +420 604 202 973


Oblast A

    Zajišťování komplexní přípravy stavby od územního rozhodnutí po stavební povolení:

            
 • A1. Inženýrské služby ve stavebnictví
 • A2. Příprava zakázky, specifikace podkladů
 • A3. Zajištění dokumentace pro územní řízení
 • A4. Zabezpečení dokumentace ke stavebnímu řízení
 • A5. Projednání dokumentace ve stavebním řízení a obstarání stavebního povolení
Oblast B

    Zabezpečení dokumentace pro realizaci stavby a technický dozor:

            
 • B1. Konzultace při sestavování investičního záměru
 • B2. Zhotovení projektové dokumentace staveb
 • B3. Výběr dodavatele
 • B4. Technický dozor při realizaci stavby
Oblast C

    Poradenství ve stavebnictví a úsporách energií staveb:

            
 • C1. Poskytování poradenských služeb v celém spektru pozemního stavitelství
 • C2. Poradenství pro obce a města, včetně vypracování rozvojových studií
 • C3. Poradenství energetické náročnosti staveb
 • C4. Poradenství a servis k úsporám energií.
Oblast D
 • D1. Realizace investičních záměrů
Oblast E

    Zajištění návrhů, konzultační činnost v oblasti zahradní architektury:

 • E1. Poskytování konzultace
 • E2. Projektování zahrad a veřejné zeleně
 • E3. Návrhy drobných staveb
 • E4. Zakládání a realizace zahrad rodinných domů, sídel a firem
 • E5. Zajištění údržby zahrad